Đăng ký nhận tin


Bạn hãy đăng ký nhận tin để nhận những thông tin bổ ích và chương trình khuyến mãi của chúng tôi nhé

Cảm nhận khách hàng


Giới thiệu chung

26/07/2019

|

Công ty cổ phần VADPharma

I. Lịch sử hình thành VADPharma:

Công ty cổ phần VADPharma thành lập ngày 08 tháng 6 năm 2010 tại Hà Nội.

Tên công ty VADPharma là từ ghép, viết tắt chữ đầu của 3 từ Tiếng Anh: V: Value (Giá trị), A: Added (Gia tăng/tăng thêm), D: Development (Phát triển), Pharma: Pharmaceutical (Dược phẩm). Ý nghĩa của tên công ty “VADPharma” là: Phát triển giá trị gia tăng trong lĩnh vực dược.

Khẩu hiệu (Slogan) Nâng tầm chất lượng/ (Raising the quality)

Giá trị gia tăng là kết quả của chuỗi các hoạt động có chất lượng và trách nhiệm. Chúng tôi không chỉ cam kết sản phẩm, dịch vụ luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng mà không ngừng chủ động nâng cấp lên tầm cao hơn, đó chính là “Nâng tầm chất lượng”.

II. SỨ MỆNH

Xây dựng công ty là nơi tốt nhất để mỗi thành viên tham gia được rèn luyện, trưởng thành, phát huy tối đa năng lực sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và thụ hưởng những giá trị đạt được công bằng và minh bạch.

III. TẦM NHÌN

Phát triển công ty trở thành doanh nghiệp tin cậy hàng đầu của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác trong lĩnh vực, phân khúc lựa chọn phù hợp dựa trên nền tảng của lợi ích chính đáng và niềm tin giữa con người và con người.

IV. SẢN XUẤT, KINH DOANH

Kinh doanh thuốc tân dược, thuốc từ dược liệu, vật tư y tế, thiết bị y tế. Khách hàng chính là các bệnh viện, trung tâm y tế.

Sản xuất, bán và cho thuê phần mềm quản lý khoa dược bệnh viện, kê đơn và quản lý thuốc phòng khám, công ty bán buôn thuốc và nhà thuốc bán lẻ.

V. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Công ty xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiệm cận theo Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008, TQM đồng thời vận dụng sáng tạo các quy định của pháp luật và các quy chế chuyên ngành liên quan.

VI. VĂN HÓA ỨNG XỬ

Văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong công ty và các đối tác dựa trên nền tảng văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Các hành vi ứng xử thể hiện sự tôn trọng con người, đoàn kết, trách nhiệm để tạo nên sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp.