KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Bệnh viện đa khoa hạng I. Tổng số 520 giường bệnh. Bệnh viện có 6 phòng chức năng và 27 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Biên chế có 515 cán bộ, viên chức, trong đó có 120 bác sĩ , dược sỹ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ là Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ, được xếp loại Bệnh viện hạng I với quy mô 1.500 giường bệnh, tổng số cán bộ viên chức Bệnh viện 1.246 cán bộ, trong đó Bác sỹ và Dược sỹ Đại học: 372 người; số điều dưỡng, NHS, KTV: 659 người; cán bộ khác: 215 người.

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh trực thuộc Sở y tế Vĩnh Phúc. Bệnh viện có nhiệm vụ trọng tâm là khám chữa bệnh, cấp cứu cho nhân dân trong khu vực thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, khu vực giáp các huyện của thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn là bệnh viện đa khoa hạng II. Bệnh viện gồm 33 khoa phòng, trong đó có 5 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng trong đó có 01 đơn nguyên sơ sinh, 05 khoa cận lâm sàng và 03 khoa hỗ trợ phục vụ (khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Dinh dưỡng).