Kế toán nội bộ / Quản trị

Số lượng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vị trí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bộ phận

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mức thu nhập tối đa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ yêu cầu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thời gian làm việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Quyền lợi

Chi tiết vị trí

THẺ ĐIỂM VỊ TRÍ

1. Mục đích công việc

1.Đảm bảo toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác.
2.Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành công việc chung.
3.Giúp Ban Giám đốc có được tình hình tài chính, kết quả kinh doanh quản trị… để quyết định kịp thời.

2. Kết quả cần đạt được

1.Để đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, trong vòng 24 giờ sau khi nhận hóa đơn, chứng từ, người nhận kiểm tra, bảo đảm các thông tin trên hóa đơn đúng, đủ, chính xác và thực hiện hạch toán (nếu có).
2.Để đảm bảo công tác giao hàng kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của kinh doanh kế toán cần nhập - xuất và xử lý hóa đơn GTGT ngay hoặc chậm nhất trong vòng 03 giờ khi nhận được đơn đặt hàng.
3.Thực hiện các công việc, nghiệp vụ liên quan đến Kế toán quản trị: Kế toán Thu - Chi; Kế toán Nhập - Xuất, Kế toán ngân hàng, Kế toán tiền lương…
4.Chậm nhất ngày 10 hàng tháng trích lập và hạch toán chi phí CSKH, MKT, Lương văn phòng và lập các báo cáo quản trị hàng tháng theo yêu cầu của cấp trên.
5. Hoàn thiện, phân loại, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ khoa học, dễ sử dụng khi cần.

3. Các năng lực càn có (ASKP - Plus)

1a.Thái độ tích cực, sẵn sàng học hỏi; đồng thuận giá trị cốt lõi: "cống hiến đi trước, thu nhập đến sau".
2a.Tính cách trung thực, ôn hoà, thân thiện.
3s.Sử dụng thạo phần mềm kế toán Fast, Ecount và excel. Soạn thảo và căn chỉnh văn bản đúng mẫu.
4s.Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, chữ và số viết rõ ràng, dễ đọc.
5k.Bằng đại học chuyên nghành kế toán chính quy. Ưu tiên có thêm các chứng chỉ hỗ trợ công việc.
7p.Bản thân và gia đình đủ sức khỏe, điều kiện, có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài.
8p.Nơi ở gần Công ty là một lợi thế.

Nội dung mô tả công việc

ỨNG TUYỂN NGAY