TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU THEO BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ Y TẾ BÁO CÁO VỀ CỤC QUẢN DƯỢC ĐẾN TỪ 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 28/8/2023