Miền Bắc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú thọ
Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Tùng Lộc
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nam
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ
Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hà Nam
Công ty Cổ phần Dược Hải Dương