Bệnh viện Quân Đội - Công an

Viện y học Phòng không Không quân
Bệnh viện Quân y 354
Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108
Bệnh viện 198 – Bộ Công An
Viện Y học cổ truyền Quân đội
Bệnh viện Quân y 103