Bệnh viện tư nhân

Bệnh viện Thu Cúc
Bệnh viện Medlatec
Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
Bệnh viện An Việt
Bệnh viện Đa Khoa 16A Hà Đông
Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông
Bệnh viện Đa khoa Thăng Long