NHÀ CUNG CẤP CHIẾN LƯỢC

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hà Nam

Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – WHO. Sản xuất thuốc generic

Công ty cổ phần dược Hải Dương

Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Sản xuất thuốc generic và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

Công ty cổ TNHH US PHARMA USA

Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Sản xuất thuốc generic chất lượng cao.

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Sản xuất thuốc generic và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.