Trách nhiệm hội

Với phương thức phát triển hiện đại, kinh nghiệm tích luỹ 20 năm và văn hoá doanh nghiệp tiên tiến VADPHARMA sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm xã hội là nơi đào tạo thực tập, thức tế hiệu quả và tin cậy cho sinh viên viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp dược và các chuyện ngành khối kinh tế nói chung