Công ty cổ TNHH US PHARMA USA

Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Sản xuất thuốc generic chất lượng cao.

.
.
.
.